Имом Алӣ ва ёронашعن عبد الله قال ثم كنا نتحدث ان أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب. 

Абдуллоҳ ибни Масъуд мегўяд: “Ҳамеша мо ба ҳамдигар мегуфтем, ки беҳтарини аҳли Мадина Алӣ аст”.

”Фазоил-ус-саҳоба”-и Аҳмад 2/604-646р1033-1097. ”Муснад”-и Баззор 5/55р1616. ”Фатҳ-ул-борӣ”-и Ибни Ҳаҷар 7/58. ”Маҷмаъ-уз-завоид”-и Ҳайсамӣ 9/116. Ҳайсамӣ ва Ибни Ҳаҷар санади ин ҳадисро саҳеҳ гуфтаанд.

عن عبد الله إبن مسعود قال: قرأتُ على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم سبعين سورة و ختمتُ القرآنَ على خير النّاس علي إبن أبيطالب.

 Абдуллоҳ ибни Масъуд мегўяд: "Ҳафтод сураи Қуръонро барои Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ тиловат кардам ва тамоми Қуръонро дар назди беҳтарини мардум Алӣ ибни Абутолиб хатм намудам".

 "Мўъҷам-ул-кабир"-и Табаронӣ 9/75р8446. "Мўъҷам-ул-авсат"-и Табаронӣ 5/101р4792. "Маҷмаъ-уз-завоид"-и Ҳайсамӣ 9/116-288. Таърихи Ибни Асокир 42/358.

عن عطيّة قال: قلتُ لجابر: كيف كانتْ منزلة عليّ فيكم؟ قال: كان عليٌّ خير البشر.

Ҳар кадом аз Атия ва Абўзубайр ва Солим ибни Абўҷаъд аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят мекунанд, ки ў мўътақид буд ва мегуфт: Алӣ беҳтарин мардум буд. Ансобул ашрофи Билозарӣ 2/353-358. Мусаннаф ибни Абишайба 6/371р32120. Фазоилус саҳобаи Аҳмади Ҳанбал 2/564-671р949-1146. Ас-Сиқоти Ибни Ҳаббон 9/281. Фавоид”-и Саввофӣ с 84. Таърихи Ибни Асокир 42/373-374 бо 6 санад. Аз ҳар сеи ин тобеин ин хабар аз Ҷобир бо санади саҳеҳ дар китобҳои ёд шуда ривоят шудааст.

قال ابو مسعود الانصاري: كنا نعده (عليا) خير البشر.

Абўмасъуди ансорӣ мегўяд: Алиро беҳтарини мардум мехондем. Тазкиратул хавосси Ибни Ҷавзӣ 1/651.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 next