Манзур аз шиа чист ва шурўи он аз кай ва куҷо буда?

Манзур аз шиа чист ва шурўи он аз кай ва куҷо буда?
Тавассул ва истиғоса
Фитнаи ваҳҳобият
Баррасии далолати оёти дигар
Уммулмўъминин Оиша эътиқод дорад, ки Умар ўро дар қабраш мебинад